בין לקוחותינו
 
מתחם הבורסה ברמת-גן
 
מתחם גן-העיר בתל אביב
 
מגדל רסקו בתל אביב
 
קניון באר-שבע
 
קניון נתניה
 
מתחם מגורים "עפולה הצעירה"
 
משרדי מגדלי פז בתל אביב
 
משרדי הממשלה בירושלים
 
משטרת סלמה
 
מתחם איכילוב
 
מלון "הנסיכה" אילת
 
מגדל אלקו רח' יגאל אלון ת"א
שם פרטי*
שם חברה
אימייל*
טלפון
  הקמת מבנה זמני

לצד מבני קבע, שנועדו לשרת מטרה מסוימת לאורך זמן, ניתן למצוא גם מבנים זמניים, שתכליתם זמנית. בניה למגורים, בניה מסחרית או תעשייתית היא מטבעה בדרך כלל קבועה. אפילו אם מדובר במבנה נייד או יביל, הרי שאין מדובר במבנה שיפורק ויפונה כעבור פרק זמן קצר. כמה דגשים על הקמת מבנה זמני נסקור להלן.

מבנה זמני שניתן להובלה בשלימות

סוג אחד של מבנה זמני, הינו כזה שניתן להובלה בשלימות. מבנים ניידים הם כאלה שמייצרים אותם מבעוד מועד, הם מוכנים בשלימותם וניתן להעבירם ליעד כמו שהם. לאחר שהם ממלאים את תכליתם, ניתן לנייד אותם, להעביר אותם למקום חלופי או להחזירם לאחסנה. דוגמא לפתרונות כאלה, ניתן למצוא במכולות מטען שעברו הסבה. אלה מכולות שהוסבו למגורים, משרדים או מחסנים ארעיים.

מבנה זמני ללא היתר, האם אפשרי?

מבנה של קבע לא יוקם ללא היתר בניה ואישור תוכנית בניה מסודרת. שונה הוא המצב כאשר מדובר על מבנה זמני. לא כל מבנה שכזה ניתן להקים ללא היתר אך לעיתים הדבר אכן יתאפשר. בין היתר, צריך לבדוק שאין המבנה סותר תקנות קיימות וכן יש לבדוק שלאחר הצבתו הוא לא יפריע לציבור. המבנה צריך להתאים לתכליתו ובפני עצמו, הוא צריך להיות בטוח לשימוש. הצבת מכולה זמנית, באישור גורם מוסמך, למשל, יכולה להתבצע גם ללא היתר בניה. גם ביתן שמירה עשוי להיות מוצב במקום מתאים, כפי שהוא וללא היתר בניה.

מאפיינים חשובים של הקמת מבנה זמני

למבנה זמני בדרך כלל ניתן להצמיד כמה מאפיינים חשובים. יש כמובן יוצאים מהכלל, אבל בגדול, אלה הם: מאפיין אחד הינו תכלית, שצריכה להיות קצרה למדי או לפחות קצובה בזמן. מאפיין שני הינו פשטות הנדסית. מבנה שמשמש עמדת שמירה, למשל, עשוי להיות זמני אם יהיה פשוט מבחינה הנדסית אך אפשרי גם שיהיה זה מבנה קבוע, בנוי, בעל יסודות ומורכבות תכנונית הנדסית. מאפיין נוסף, הקמה של מבנה זמני תתאפשר אם אין בו כדי להפריע לעוברים ושבים או מבחינה סביבתית. הוא צריך להיות מוקם כך שלא יהווה מטרד או סכנה. בחלק מהמקרים, יש צורך להודיע על הקמת המבנה לרשות מוסמכת, ביחד אם אישור הנדסי. דוגמאות למבנים זמניים כוללות מבנים הדרושים לתחזוקה טכנית, סככות ואוהלים, מכולות, מבנה יביל כעמדת שמירה, פרגולות. יש לציין שזו רשימה חלקית בלבד ולא מלאה.

האם מבנה טרומי הינו מבנה זמני

חשוב לציין שקיים בלבלול מסוים בין מבנים טרומיים או מבנים קלים לבין מבנים זמניים או ניידים. בנייה טרומית, שהולכת ותופסת תאוצה בישראל, הינה בניה מהירה, שעושה שימוש בחלקים מוכנים מראש. לרוב, אין מדובר על מבנה מושלם מראש, שמוצב במקום כפי שהוא. יש צורך לבצע עבודות תשתית או הכנה מסוימות. קיים אתר בניה ודרושים פועלים ואנשי מקצוע, גם אם במספרים יותר קטנים ביחס למוכר מאתרי בניה רגילים. אולם, המבנה הטרומי הינו חזק ועמיד, הוא מאריך ימים ונועד להישאר במקומו, על פי רוב, שנים רבות. ניתן אמנם להקים גם מבנים טרומיים ניידים, אך זהו היוצא מהכלל שמעיד על הכלל.